Skip to Content

Vorarlberg Museum, Bregenz

Vorarlberg Museum, Bregenz

Het Vorarlberg Museum in Bregenz (het voormalige provinciaal museum van Vorarlberg) is al sinds ruim 150 jaar een centrale plek waar kunst en cultuur van het land verzameld, bewaard, bestudeerd en toegankelijk gemaakt wordt voor een breed publiek.

In het jaar 2014 werd de uitvoerige renovatie van het museum voltooid. Het geheel gemoderniseerde museum trekt jaarlijks tal van bezoekers!  Het gerenommeerde museum "Kulisse Pfarrhof" in Damuels is overigens een partner van het Vorarlberg Museum en daar zijn we best een beetje trots op.

Contact:

Vorarlberg Museum
Kornmarktplatz 1
6900 Bregenz
+43 (5574) 4 60 50
info@vorarlbergmuseum.at
http://www.vorarlbergmuseum.at

Het museum is bedoeld voor iedereen die meer over Vorarlberg te weten wil komen - zowel voor degenen die hier wonen, als voor dagjesmensen en toeristen. Natuurlijk staan regionale thema’s met betrekking tot Vorarlberg centraal in de exposities en tentoonstellingen, maar ook kunst en cutuur uit de rest van Oostenrijk of de wereld is hier te zien.

Dankzij een gevarieerde collectie van historische en moderne kunstvoorwerpen wordt een bezoek aan dit museum een indrukwekkende en overgetelijk ervaring. Het streven is om de bezoekers en de kunstobjecten in het museum in een levendige dialoog nader tot elkaar te brengen.

Uitgebreide collecties vooral gericht op de archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en folklore van Vorarlberg, vormen de basis van dit interessante museum.

Het Vorarlberg Museum volgt de Ethische Code voor Musea van de ICOM, artikel 2 (1) : “Een museum is een permante instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor het publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.“

Het Vorarlberg Museum op de interactieve kaart.

Back to top