Skip to Content

Gebruiken & Tradities

Gebruiken & Tradities

Ongeveer 700 jaar geleden vestigden zich de Walser uit het Zwitserse kanton Wallis in het gebied waar zich nu de bergdorpen Damuels en Fontanella-Faschina bevinden. In de loop der eeuwen ontstonden vele gebruiken en tradities onder de lokale bevolking. Vele van deze oude tradities zijn bewaard gebleven, terwijl andere zijn verdwenen.

De nieuwe bewoners begonnen met het ontginnen van het land d.m.v. het, nu nog steeds gebezigde, agrarische drie-fasen-concept. Dit vormde de basis van het huidige natuur- en cultuurlandschap van deze streek. Het verlangen naar onafhankelijkheid, de liefde voor het vee en een leven dichtbij de natuur zijn nog steeds kenmerkend voor de bewoners van deze regio.

In de regio zijn vele oude tradities nog steeds springlevend en dit uit zich o.a. in het het typische dialect dat hier nog steeds wordt gesproken. Ook het dragen van de traditionele klederdracht op feestelijke parochiedagen draagt bij aan de authentieke manier van leven.

De bijzondere geografische ligging van Damuels tussen het Großes Walsertal en het Bregenzerwald stelt de bewoners voor de vraag tot welke streek zij willen behoren. Vooral na de voltooiing van de weg van Au naar Damüls, waardoor de verbinding met het Großes Walsertal werd onderbroken. Dit interessante onderwerp zorgt voor veel gespreksstof onder de dorpsbewoners en is tevens onderdeel van de tentoonstelling in het Kulisse Pfarrhof.

Ook in het bergdorpje Fontanella en andere dorpen in het Großes Walsertal hecht men aan zeer oude tradities, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Hier vindt men nog vele oude gebruiken en zelfs het oorspronkelijke Walser dialect wordt nog steeds met elkaar gesproken.

Back to top